Voor Utrecht is het een grote opgave op de groei van de stad bij te houden op het gebied van bereikbaarheid en leefruimte. Momenteel nemen auto’s in de stad nog veel ruimte is, terwijl de ruimte in de groeiende stad schaars is. Er moeten een aantal delen autovrij worden om andere duurzame vormen van vervoer te realiseren. Niet alleen fietsen maar ook deelvervoer in de vorm van stepjes of scooters.

Gemeente Utrecht zet verschillende vervoersmiddelen in die de auto vervangen. Deelvervoer en fietsen is een van de meest relavante opties. Wel zijn er verschillende aanpassingen nodig om dit deel van het vervoer te kunnen laten groeien zoals snellere fietsroutes en vooral ook veilige.

De gemeente Utrecht staat in ieder geval voor een grote uitdaging de komende decennia om het leefbaar en bereikbaar te houden.

Bron: DUIC
22 oktober 2020

Rate this post