Sinds 2015 is het aantal midden huurwoningen in Utrecht licht gestegen en het aantal scheefwoners is afgenomen. Echter zijn er nog wel veel dure woningen en groeit het tekort aan goedkope woningen, blijkt uit landelijk onderzoek van WoOn2018.

Met bijna 1700 woningen groeide het aantal midden huurwoningen tot 11.416 huizen waarmee de middenhuur 8 procent van de woningvoorraad uitmaakt in Utrecht. De voornaamste reden is het verruimen van de definitie van middenhuur van 700-900 naar 710-950 euro per maand. Bijna 7 procent van de Utrechtse woningen valt onder de dure huur; dit was drie jaar geleden iets minder dan 5 procent. Huurders geven gemiddeld 34 procent van hun inkomen uit aan woonlasten en voor kopers is dat 28 procent.

Bron: Utrecht Nieuws
06-04-2019