Het blijft voor studenten erg duur om op kamers te wonen. Uit het rapport van de studentenunie VIDIUS blijkt dat de krapte op de woningmarkt nauwelijks is gedaald sinds 2008. Van de Utrechtse studenten blijkt dat vrijwel 70 procent te veel te betaalt voor zijn of haar kamer. De gemiddelde huur was 82 euro te hoog. In 2008 was dat 94 euro te veel.

Studentenunie VIDIUS vindt dat studenten beter geïnformeerd moeten worden en dat studenten moeten worden beschermd tegen louche huisjesmelkers.

Momenteel willen naar schatting 8100 studenten naar Utrecht komen aankomend collegejaar, terwijl er maar 4400 nieuwe woningen in aanbouw zijn tot en met 2019. Door de komst van de nieuwe lichting aan studenten zal de krapte op de woningmarkt alleen maar toenemen.

Bron: RTV Utrecht
12-07-2018

Rate this post