Het Kadaster heeft geconcludeerd dat investeerders vorig jaar veel minder woningen hebben gekocht dan voorgaande jaren. Starters hebben juist meer woningen gekocht. Dit is te relateren aan de maatregelen die woningbeleggers zijn opgelegd om hen af te schrikken.

Voor investeerders is sinds 2021 een hogere overdrachtsbelasting ingevoerd. Zij moeten dan 8 procent meer betalen wanneer ze niet zelf in de woning gaan wonen. Daarnaast betalen mensen tot 35 jaar die hun eerste huis kopen 0 procent belasting. Wel met de kanttekening dat de woning niet duurder is dan 400.000 euro is. Anders gaat het over 2 procent.

De cijfers van het Kadaster laten het effect zien. Het aantal woningen dat investeerders kochten, verdubbelde tussen 2010 en 2020 naar 88.000 in dat laatste jaar. Eind 2020, voordat de maatregelen ingingen, was er nog een piek te zien in dat cijfer. Maar vorig jaar kochten investeerders niet meer dan 51.000 huizen.

De verwachtingen van het Kadaster zijn dat het aantal aankopen door investeerders voorlopig laag zal blijven. Daarnaast komt per 1 januari ook nog de opkoopbescherming om investeerders te weren. Het gaat dan om wijken die de gemeente aanwijst waar alleen woningen gekocht worden door mensen die er ook echt gaan wonen.

Bron: NOS
23 april 2022

Rate this post