De mensen die in Utrecht wonen zijn gemiddeld meer tevreden over hun woning, hoger inkomen, hoger opgeleid en meer tevreden over het leven. Dit hebben onderzoekers van de Rabobank en Universiteit Utrecht onderzocht.

Volgens de bank en de universiteit is de regio sinds 2013 dertien plekken gestegen. In het onderzoek is gekeken naar brede welvaart in ons land. Per regio wordt gekeken naar een indicatie van kwaliteit van het leven. Er zijn elf factoren die meespelen waaronder onderwijsniveau, tevredenheid over woonvoorzieningen, inkomsten, veiligheid, gezondheid en baankans.

Utrecht scoort hoog op inkomen en opleidingsniveau! De woontevredenheidgraad en baanzekerheidsgraad is tevens hoog.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er grote verschillen heersen tussen regio’s. Utrecht en Het Gooi en de Vechtstreek hebben de hoogste ‘brede welvaart’, gevolgd door Zuidwest-Friesland. Agglomeratie ’s-Gravenhage, Delfzijl en omgeving, Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam scoren juist erg laag.

Bron: AD
30 maart 2021

5/5 - (1 stemmen)