De Universiteit Utrecht is gestart met een onderzoek naar schimmelarchitectuur. Op basis van schimmel zouden er bakstenen ontwikkeld kunnen worden die beter zijn voor het milieu aangezien ze duurzaam zouden zijn en in de toekomst zichzelf kunnen repareren. Daarnaast zou de woning zichzelf kunnen aanpassen aan de omgeving.

Het voordeel van de woningen is dat ze in allerlei vormen tot stand kunnen komen zonder ook maar cement eraan toe te voegen. De muren worden volledig van schimmels gebouwd. Doordat de muren elektrische worden geladen, kan er ook beter geïsoleerd worden door de schimmel zelf.

Echter is dit allemaal nog niet aan de orde. De Universiteit Utrecht krijgt hiervoor subsidie om het te onderzoeken. Er wordt ook vanuit het zogeheten Fungar-project nog 2,85 miljoen euro vrijgemaakt uit een Europees fonds genaamd Horizon 2020. Het bedrag wordt gesplitst onder meerdere universiteiten in Europa.

Bron: AD
11-09-2019

Rate this post