Tussen 2010 en 2016 is volgens het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie 2017, de CO2-uitstoot met 6 procent gedaald. Niet alleen vanwege de mobiliteit maar ook bij bedrijven is de uitstoot afgenomen. Mede door het energiebeleid van Utrecht, is de stad nu koploper van Nederland.

Daarbij is het elektrisch rijden flink gestegen. 2 procent van de elektrische voertuigen is de te vinden in Utrecht. Het volledig aantal elektrische auto’s is toegenomen met 78 procent, de elektrische brommers met 17 procent en ook de laadpunten zijn met een flink aantal gestegen. Van 122 laadpunten in 2013 naar 1.405 laadpunten in 2018.
Utrecht blijft daarbij bedrijven verder stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen, omdat bedrijven bijna voor 56 procent van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen.

Bron: De Utrechtse Internet Courant
09-05-2018

Rate this post